OnlineLog v.2.0 (Ostatnia modyfikacja pliku log: 2015.12.13)
lp data godzina pasmo modulacja QTH komentarz znak operator

OnlineLog v.2.0 © SQ9MDD