WWW - Mateusz Pigoń - INFORMACJA - 
        jeśli menu nie mieści się w ramce - zmniejsz rozmiar czcionki
        w przeglądarce (przycisk 'rozmiar')