FOR SALE

1. Antena tubowa z kołnierzem WR90, długość 16cm (stan dostateczny, czyszczona z utlenień)
Horn antenna with WR90 flange, lenght 16cm, moderate condition - cleaned of oxidation


2. Falowód WR90 z jednym kołnierzem, długość 23cm, wewnątrz zakurzony ale lśniący bez utlenienia, kołnierz oczyszczony, element z zewnatrz utleniony
Waveguide with one WR90 flange, 23cm lenght, dust inside but surface is smooth and not oxidize, flange cleaned, outer surface oxidized


3. Falowód WR90, 30cm z kołnierzami, stan jak w (2)
Waveguide with WR90 flange, 30cm lenght, condition like no.2


4. Kolanko WR90, kąt 90st, polaryzacja wyjścia lekko skręcona, oba kołnierze w tym jeden z przylutowanymi śrubami M4
Knee of WR90 with flanges, 90 deg, pol twisted by some degrees, M4 screews soldered to flange


5. Falowód WR90 174cm z kołnierzami, stan jak poprzednie
Waveguide with WR90 flanges, 174cm lenght


6. Falowód WR90 182.5cm z kołnierzami, minimalnie zgięty
Waveguide with WR90 flanges, 182.5cm lenght, minimally out of profile


7. Falowód WR90 108.5cm z kołnierzami
Waveguide with WR90 flanges, 108.5cm


8. Falowód WR90 73cm z kolankiem 90st na jednym z końców, oba kołnierze
Waveguide with WR90 flanges and knee on one end, 73cm


9. Falowód 15.4cm z kołnierzami
Waveguide with WR90 flanges, 15.4cm lenght


10. Falowód WR90 55cm z kołnierzami
Waveguide with WR90 flanges, 55cm


11. Falowód elastyczny WR90 (skręcany/zginany) 23cm, ślady pęknięć na gumowej osłonie, wewnątrz srebrzony bez śladów utlenienia
Flexible waveguide WR90 (twisted/bent) 23cm, rubber cover with cracks, internally silver plated and clean


12. Falowód elastyczny WR90 (zginany) 30.5 cm, osłona OK, srebrzony bez śladów utlenienia
Flexible waveguide WR90 (bent) 30.5cm lenght, rubber cover OK, silver plated internally, clean


13. Falowód WR90 119mm bez kołnierzy
Waveguide WR90 without flanges, 119 mm lenght


14.
SOLD


15.
SOLD


16.
MFJ 259B in good working condition. Price 170 Euro.


17. VNA 300KHz-3GHz Vector Network Analyzer HP 8753B with S-parameter set HP 85046A (APC 50 Ohm port 1/2) in perfect condition, with calibration set OSL, with APC/N (male,female) adapters. Good CRT. Price 2500 Euro, for little negotiation.
SOLD.


18. Handheld Spectrum Analyzer Willtek 9101. Very good physical condition, works as expected. Delivered with power supply, bag, CD-s with software and some LAN RS cables. Price is 5200 PLN (approx. 1200 Euro)
SOLD

Ask for pictures and prices.

 


SO2RBOX - dwa radia, jeden wzmacniacz (two radios, one amplifier)

 


Przygotuję na zamówienie przełącznik SO2RBOX umożliwiający pracę zestawu -dwa radia+dwa zestawy anten- z jednym wzmacniaczem podczas zawodów z użyciem techniki SO2R. Najlepiej jeśli wzmacniacz posiada możliwość automatycznej zmiany pasm zgodnie z ustawieniami transceivera z aktywnym w danym momencie nadajnikiem.

RADIO A (VFO A) ----- PA ----- ANT PORT A
RADIO B (VFO B) ---------------- ANT PORT B
Radio A (VFO A) jest aktywne do nadawania

RADIO A (VFO A) ---------------- ANT PORT A
RADIO B (VFO B) ------PA------ ANT PORT B
Radio B (VFO B) jest aktywne do nadawania


SO2RBOX wymaga sygnału sterującego (np. z kontrolera SO2R, przełącznika SO2R), który niesie informację który nadajnik jest aktywny i pod które urządzenie ma być podpięty wzmacniacz mocy. Potrzebne jest też zasilanie dla przekaźników. SO2RBOX może być wykonany w wersji standardowej ze zwykłymi przekaźnikami dużej mocy lub w wersji z przekaźnikami koncentrycznymi. Obie wersje pracują do mocy 1,5kW. Na życzenie może być wykonany układ do sterowania zmianą pasm wzmacniacza przez dwa radia (tylko w przypadku wzmacniaczy z automatyką zmiany pasm np. Yaesu Quadra). Zaawansowane kontrolery SO2R np. microHAM automatycznie realizują tą funkcję oraz posiadają wyjścia sygnałowe RADIO1/RADIO2 TX FOCUS na oddzielnych konfigurowanych programowo pinach gniaza ACC lub gniazda TX FOCUS. Wystarczy użyć jednego syganłu TX FOCUS dla przełączenia wzmacniacza przez SO2RBOX na właściwy tor pracy (radio-PA-antena). Oczywiste jest, że SO2RBOX powinien współpracować ze wzmacniaczem tranzystorowym lub lampowym posiadającym automatykę strojenia. Ręcznie strojony wzmacniacz lampowy uniemożliwia pracę z przełączaniem go pomiędzy dwoma różnymi pasmami bez jego wstępnego strojenia. Oznacza to, że pojedyńczy wzmacniacz lampowy strojony ręcznie nie nadaje się do tego typu konfiguracji. Dla najbardziej zaawansowanych operatorów i/lub dla emisji RTTY klasyczne SO2R może okazać się lepszym rozwiązaniem. Z pewnością SO2RBOX jest tańszym rozwiązaniem niż drugi wzmacniacz.


SO2RBOX posiada sześć gniazd antenowych PL-259 (N na życzenie), gniazdo sygnału sterującego oraz gniazdo zasilania.

I can prepare SO2R PA swithing box (SO2RBOX) for SO2R contest operation. Box is designed for two or one radio (FTDX9000D full duplex), with two antenna ports and two radio ports - power amplifier is switched beetwen radios and antennas:

RADIO A (VFO A) ----- PA ----- ANT PORT A
RADIO B (VFO B) ---------------- ANT PORT B
when radio A (VFO A) is TX ready

RADIO A (VFO A) ---------------- ANT PORT A
RADIO B (VFO B) ------PA------ ANT PORT B
when radio B (VFO B) is TX ready

SO2RBOX needs TX-ready signal (any, f.e from SO2R controler), needs some power for relays. There are two versions - with coaxial relays and standard ones. Both are for 1.5kW 1.8-28MHz.

SO2RBOX is switching one PA for two radios and two antenna ports. It has not contain BPF's.

SO2RBOX works best with solid state amplifier or tube amplifier with automatic tuning. Tube amp with manual tuning is not recommended - cannot be used as single amp for SO2R station. SO2RBOX has six PL-259 connectors (N on request), connector for control signal (TX FOCUS 1/2 or FOCUS - depending of type of SO2R controler) and power connector. For best SO2R operators and for RTTY contests classic SO2R setup may be a better way. Remember that SO2RBOX is always cheaper than second power amplifier.

Ask for details and price.

SO2RBOX - single power amplifier switching box for SO2R station

SO2RBOX as prototype, based on coaxial relays but standard high-power relays are very good. BPF's for 160m and 40m visible on ports for RADIO A and B. In this setup I use VFO A and VFO B of FTDX9000D as SO2R radio with two full duplex receivers. Upper ports are for antenna A and B. They may be connected to antenna switch for multiply possible antennas connected to single port. Side connectors are for power amplifier and one as +27V output for switch band at my 160/80m vertical. RCA connector on right side is for TX READY signal. Black cable with grey core is an power supply. I will build switching box for PBF's (manual or automatic) soon.

 

Matt SQ7D

ham radio for sale, waveguide for sale, wr90 for sale, so2r box for sale, so2r antenna swith for sale,