Procedura aktywacji menu adjustment w TS 2000 oraz wgrania update firmwareWyłącz transceiver z panelu przedniego

Odłącz wszystkie kable od transceivera

Zdejmi dolną pokrywę TS 2000

Zlokalizuj przełącznik S1

Podłącz kabel zasilający

Włącz transceiver przyciskiem z przedniego panelu

W pozycji menu 56 ustaw 9600Bd

Wyłącz transceiver z przedniego panelu

Podłącz kabel RS232 9-pin straight (nie null-modem)

Włącz transceiver przyciskiem z przedniego panelu

Wykonaj back-up ustawień użytkownika i pamięci programem MPC 2000

Wyłącz zasilanie transceivera (poprzez wyłączenie zasilania lub wyjęcie wtyczki zasilania z tyłu transceivera)

Odłącz kabel RS232

Przełącznik S1 przełącz "do przodu" transceivera (pozycja 1)

Podłącz kabel RS232

Podłącz zasilanie transceivera - w tej chwili TS 2000 jest w trybie zapisu wewnętrznej pamięci flash

Uruchom program TS 2000 update dla wgrania programu CPU i DSP (user firmware update)

Nie wykonuj żadnych czynności dopóki nie zostanie wgrane oprogramowanie, nie dotykaj klawiszy z panelu TS 2000

Jeżeli chcesz wgrać program serwisowy FWS (firmware service) uruchom go po zakończeniu wgrywania TS 2000 update. Często program FWS nie załaduje się gdy nie zostanie wcześniej wgrany TS 2000 update.

Po wgraniu programu TS 2000 update lub FWS wyłącz zasilanie transceivera i odłącz kabel RS232

Ustaw przełącznik S1 w pozycji "do tyłu" transceivera

Podłącz zasilanie transceivera

Włącz transceiver z panelu przedniego

Jeżeli wgrany był tylko TS 2000 update wykonaj full reset transceivera (power)+(A=B)

Gdy transceiver ma wgrane oprogramowanie FWS (firmware service) po włączeniu pojawia się sygnał dźwiękowy, który milknie po
naciśnięciu dowolnego przycisku (z wyjątkiem klawisza PF)

Wyłącz transceiver i wykonaj reset: (power)+(A=B)

Aby wejść do trybu adjustment włącz transceiver z kombinacją (power)+(N.R)+(MIC)

Zapisuj wartości początkowe (fabryczne) oraz wszelkie zmiany dokonane w 127 pozycjach menu adjustment

Aby zapisać zmiany naciśnij przycisk + lub - w menu 124

Aby powrócić z trybu adjustment (czyli wgrać user firmware) przejdź do początku instrukcji i wgraj user firmware programem TS 2000 update

Aby przywrócić ustawienia menu i pamięci wgraj zapisane wcześniej dane programem MPC 2000 bezpośrednio po wgraniu firmware lub poźniej postępując zgodnie z instrukcją - od pierwszego punktu.

przydatne linki:

http://www.essbradio.net/TS2000res.html
http://w4icw.com/ts2000/TS-2000(X)-B2000%20Firmware%20updating%20procedure.htm
http://w4icw.com/ts2000/How_to_program.txt
http://www.ve1alq.com/manual.htm
http://www.ve1alq.com/zipped_files/ts-2000firmware.zip
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts2000_updating/ts_2000_updating.html
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPPLER CORRECTION in SPLIT MODE (ISS/ARISS) for TS 2000:

 

FIRST - WiSP DDE (newest BETA version) set up:

Create 1 and 2 radio index for ONE radio (TS-2000) with the same or similar setteings as shown below-

 

1:

 

2:

 

WiSP DDE interface:

 

 

1. Run Orbitron software
2. Run WiSP DDE software (as Orbitron driver or second driver when Orbitron antenna rotor driver software is running)
3. Set ISS in Orbitron, set UPLINK 145.200 and DOWLINK 145.800
4. Select "RADIO DOWNLINK" - 2 in WiSP DDE
5. Select "RADIO UPLINK" - 1 in WiSP DDE
6. TS-2000 is working now in SAT mode, full duplex (2m/70cm or other)
7. Turn OFF SAT mode by pressing SATL button on TS-2000 front panel
8. TS-2000 is working in SPLIT mode now with Doppler correction for both VFO-A VFO-B frequencies
9. If frequencies are not correct repeat beginning 4.

 

It works with motherboard serial port COMM (not tested with USB-SERIAL adapters) under Win7 OS.